Kurravaara Bys Samfällighetsförening

Kurravaara Bys Samfällighetsförening (KBS) är en ekonomisk förening som förvaltar Kurravaara bys samfällda marker, fiskevatten och vissa av byns vägar.

Fiskekarta för Kurravaara

Fiskekarta_2016

Prislista för fiskekort

Fiskekort med 5 nät och krok/år familj                  300:- kronor

Fiskekort med 5 nät och krok/år                               200:- kronor

Fiskekort med krok/år                                                 150:- kronor

Fiskekort familj med krok/år                                     200:- kronor

Fiskekort med krok /vecka                                         100:- kronor

Gruppkort max 10 pers/dygn                                   400:- kronor

Dygnskort krok                                                             50:- kronor

Fiskekortsförsäljare

Birgitta Strålberg Olofsson                   073-819 00 10

Susanne Björnfot                                     070-331 55 57

Mikael Johansson                                   070-532 13 96

Rolf Fjellborg                                           070-630 89 90

Dan Larsson                                             070-395 52 99

Kaj Olofsson                                             070-370 16 70

Mikael Tiensuu                                        073-093 96 73

Kiruna Turistbyrå                                      0980-18880