Marinan

Hembygdsföreningen ansvarar för Kurravaara marina. Här finns det möjlighet att hyra båtplatser. Totalt har vi fjorton platser och det finns två olika sorters platser att hyra: En stor plats eller en liten plats.

Kontakta marinaansvarig om du har frågor eller är intresserad av att hyra en båtplats vid vår marina.

Prislista:
Stor marinaplats 3000 :- kronor per kalenderår
Mindre marinaplats: 2700 :- kronor per kalenderår

Kurravaara marina

Information gällande Kurravaara marina sommaren 2021:

På grund av bankbyte måste samtliga hyresgäster kontakta hembygdsföreningen för förnyat avtal och uppdaterad betalningsinformation.

Innehavare av båtplats kontaktar därför marinaansvarig för påskrivning av hyreskontrakt och betalning.

Vi kommer även att uppdatera kölistan för marinan i fall det finns vakanta platser att hyra.