Kurravaara Hembygdsförening

Vi är en ideell förening och vårt ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

Föreningen vill nå detta syfte bland annat genom att främja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.

Vår målsättning:
— Aktivt medverka till vård och bevarande hembygdens natur och kultur, landskapsmiljö och intressanta föremål vid samhälls- och miljöplanering.

— Dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och gången tid.

 Samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområde samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling samt att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vi är också medlem i Norrbottens Hembygdsförbund.


Föreningen har i sin nuvarande form varit aktiv sedan 1994-07-23.

Här finns föreningens stadgar

Kontakt: kurravaarahembygdsforening@gmail.com