Uthyrning

Uthyrning av båtplatser, båtplats med kur och kronförråd

Kontaktperson för uthyrning Inga Strängdal 070-678 03 69

Stränder som vi förfogar:

Nuorajärvi, strandvärd Kjell Strängdal 070-345 0369

Lahenperä, strandvärd Mikael Johansson 070-532 13 96

Erik Larsson, strandvärd Jonas Larsson 070-699 88 08

Ulkolahti, strandvärd Rolf Fjellborg 070-630 89 90