Hembygdsföreningens styrelse 2024

 Namn:  Funktion:
Jonas Larsson Ordförande
Ann-Britt Ruotsalainen Kassör
Tomas Jatko Vice ordförande
Alex Olofsson Sekreterare
Margareta Korvi Ledamot
Anna Öhlund Ledamot
Clara Nyström Ledamot
Carina Johansson Suppleant
Marko Kivilahti Suppleant
Kajsa Andersson Suppleant
Adrian Mitchel Suppleant
   
Anders Bältsjö Revisor
Anna-Maria Jernelöv Revisor
Vakant Revisor, Suppleant
   
Björn Olofsson Valberedning
Kjell Henriksson Valberedning