Hembygdsföreningens styrelse 2022

 Namn: Funktion:
Gun-Britt HenrikssonOrdförande
Ann-Britt RuotsalainenKassör
Jonas LarssonVice ordförande
Alex Olofsson Sekreterare
Margareta Korvi Ledamot
Anna ÖhlundLedamot
Mikael JohanssonLedamot
Clara NyströmLedamot
Carina JohanssonSuppleant
Jesper JohanssonSuppleant
Ove LarssonRevisor
Anna-Maria JernelövRevisor
Vakant Revisor, Suppleant
Björn OlofssonValberedning
Kjell HenrikssonValberedning