Kurravaara Bys Samfällighetsförening

Kurravaara Bys Samfällighetsförening (KBS) är en ekonomisk förening som förvaltar Kurravaara bys samfällda marker, fiskevatten och vissa av byns vägar.

Fiskekort

Uthyrning båtplatser och kronförråd

Styrelsen