Uthyrning av båtplatser och kronförråd

Kontaktperson för uthyrning: Inga Strängdal 070-678 0369

Kronförråd:

Inget ledigt, plats tilldelas utifrån kölista.

Stränder som vi förfogar:

Nuorajärvi, strandvärd Kjell Strängdal 070-345 0369

Lahenperä, strandvärd Mikael Johansson 070-333 4130

Erik Larsson, strandvärd Jonas Larsson 070-699 88 08

Ulkolahti, strandvärd Rolf Fjellborg 070-630 89 90