Styrelse

Styrelsen 2016

KURRAVAARA BYS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
STYRELSEN 2016
Namn Funktion
Kjell Strängdal Byaålderman
Inga Strängdal Kassör
Mikael Johansson Sekreterare
Rolf Fjällborg Ledamot
Bertil Björnfot Ledamot
Petter Lans Suppleant
Peter Kauppi Suppleant
Nils Selin Revisor
Dagny Skoglind Revisor
Bengt Johansson Revisor, Suppleant
Kaj Olofsson Valberedning